• Nelum Berglund heter jag

  • Jag håller utbildningar och föredrag

  • Alla ska vara delaktiga i att sätta mål

  • och alla måste förstå hur och varför

  • så att alla drar åt samma håll

Copyright 2021 - Careway Consulting created by S&S Design Ltd

Careway iconVad innebär det att vara medarbetare?

Idag finns det gott om forskning kring ledarskap och de personliga egenskaper en ledare bör ha för ett framgångsrikt ledarskap, men det är inte lika tydligt vad som krävs för att vara en bra medarbetare. Här fokuserar jag på medarbetarskapet, vad innebär detta? Att leda sig själv - vad innebär det? Hur agerar du för att utveckla ett gott arbetsklimat på din arbetsplats?

Careway iconKommunikation

Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom kommunikation. Här synliggör vi det mänskliga samspel som sker via ord och kroppsspråk, samt redogör för arbetslagets möjligheter och fallgropar. Transaktionsanalys används som metod för att förstå kommunikationen mellan individer.
Kursen riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om mänsklig kommunikation.

Careway iconKonstruktiv feedback

Vi människor är sociala varelser och är beroende av andras bekräftelse och stöd för att må bra. Kursen lär ut hur man kan ge och ta konstruktiv feedback som skapar en naturlig kultur för positiv feedback på arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till stärkt gemenskap och trygga, motiverade medarbetare.
Syftet med kursen är att ge deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper om hur de kan ge och ta konstruktiv feedback. Genom att se och erkänna egenskaper hos en annan person blir denne bekräftad och ges möjlighet att växa.

Careway iconÅngesthantering

Syftet med kursen är att ge verktyg för personal som arbetar med patienter som lider av oro och ångest. Det som ingår i kursen är teorier kring hur ångest uppkommer, vilka symtom den framkallar och hur personalen kan hjälpa patienter att hantera den.
Kursen fungerar också som en vägledning för patienter och som en handledning för anhöriga och närstående eller för den allmänt intresserade som vill ta reda på ångestens förlopp och hur den kan hanteras.

AngestframsidanEfter avslutad kurs får deltagarna det 16-sidiga häftet "Ångest - En guide tilll självhjälp". Det innehåller en sammanfattning av kursinnehållet och fungerar även som en slags manual vid ångest och panikattacker. Vårdinstanser och institutioner kan köpa in häftet för både personal, patienter och anhöriga.

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka”   
Albert Einstein

 

Careway iconMindfulness

Här ges personalen verktyg som kan användas vid möte med patienter med psykisk ohälsa, kronisk smärta eller stress. Mindfulness är även en utmärkt metod för att utveckla ditt eget inre jag och på så sätt öka självkännedom och minska inre stress.

”Om det finns en lösning på ett problem, är det onödigt att oroa sig.
Om det inte finns någon lösning på problemet, är det meningslöst att oroa sig.”
Dalai Lama

Careway iconHandledning

Att arbeta med patienter innebär ett stort ansvar och kan leda till stora påfrestningar. I patientarbetet kan det finnas spänningsfyllda situationer, vilka kan upplevas som tunga och krävande. Handledning är ett sätt att stärka de etiska och yrkesmässiga inneboende resurserna hos gruppdeltagarna, genom att ta fasta på deras personliga, yrkesmässiga erfarenheter. Syftet är ökat professionellt omhändertagande i patientarbetet.

Här ges personalen möjlighet att integrera teoretisk kunskap och upplevda praktiska erfarenheter. Här uppmärksammas den emotionella delen av vård- och omsorgsarbetet som sedan bearbetas i ett yrkesmässigt sammanhang.