• Nelum Berglund heter jag

  • Jag håller utbildningar och föredrag

  • Alla ska vara delaktiga i att sätta mål

  • och alla måste förstå hur och varför

  • så att alla drar åt samma håll

Copyright 2021 - Careway Consulting created by S&S Design Ltd

Mitt namn är Nelum Berglund och jag är sociolog med inriktning på ledarskap och organisation. Innan jag startade min firma arbetade jag som enhetschef inom Region Skåne.

Jag är även leg. sjuksköterska med specialisering i psykiatrisk omvårdnad, som jag dessutom har en fil. mag. i. Som leg. sjuksköterska har jag lång erfarenhet inom psykos-, allmänpsykiatri-, och beroendevård, både öppen- och sluten psykiatrisk vård.

Under perioden 2009-2014 hade jag ett fackligt uppdrag på Vårdförbundet där jag från november 2012 hade en ledande funktion som styrelseledamot i förbundets avdelning Skåne. För mig var det en utmaning att få möjlighet att utveckla, driva och forma Vårdförbundets framtid.

 

Jag har erfarenhet av att utbilda förtroendevalda i arbetsrättsliga ämnen, medarbetare, chefer och ledare bl a i kommunikation, coachande förhållningssätt och konflikthantering samt patienter, studenter och medarbetare bl a i psykiatrisk omårdnad, ångesthantering och mindfulness.

Jag brinner framförallt för att förverkliga idéer genom att få med och utveckla mänskliga resurser i organisationen. Generellt vill jag satsa mer på kvalitet än kvantitet i allt jag gör. Det jag gör ska jag göra riktigt bra.

Jag är övertygad om att alla vill bidra till organisationens utveckling genom personligt engagemang och ansvarstagande.