• Nelum Berglund heter jag

  • Jag håller utbildningar och föredrag

  • Alla ska vara delaktiga i att sätta mål

  • och alla måste förstå hur och varför

  • så att alla drar åt samma håll

Copyright 2021 - Careway Consulting created by S&S Design Ltd

 

Är dina medarbetare engagerade?

Fungerar kommunikationen i alla led?

Tar alla sitt ansvar?

Undersökningar visar att endast 16% av Sveriges anställda är engagerade i sitt arbete. Hela 73% är inte egagerade och så många som 12% är aktivt oengagerade och agerar negativt eller ut sitt ogillande på sin arbetsplats.

Genom självinsikt, öppen och ärlig kommunikation, tydliga mål och strategier och med ett salutogent synsätt skapar vi förutsättningar för lärande och förståelse, upplevelse av mening samt ökat engagemang och ansvarstagande. Effekten blir ökad arbetsglädje och en långsiktigt hållbar verksamhet.

Vision: Att du ska VÅGA, VILJA och TÄNKA NYTT.

Jag erbjuder inspirationsföreläsningar, kompetensutveckling för personal och skräddarsydda lösningar inom personalutveckling, ledarskapsutveckling och organisationsutveckling inom vårdsektorn, men även för företag och privatpersoner.


 

"Vi fick på kort tid hjälp att överblicka våra utvecklingsmöjligheter och potentiella riskfaktorer. Det framställdes konkret och realistiskt. Just därför blev det möjligt för oss att arbeta med vårt företags värdegrund där 30 personer engagerades och gjorde ett fantastiskt arbete!"

Karin Risberg
Din Vårdcentral Bagarmossen AB