• Nelum Berglund heter jag

  • Jag håller utbildningar och föredrag

  • Alla ska vara delaktiga i att sätta mål

  • och alla måste förstå hur och varför

  • så att alla drar åt samma håll

Copyright 2019 - Careway Consulting created by S&S Design Ltd

Jonny Depp

År 2016 har varit skrämmande, utmanande och spännande.
Jag har mött engagerade medarbetare, chefer och ledningsgrupper som har vilja och förmåga att arbeta för en sund organisation som de kan vara stolta över.


 
Jag har även mött medarbetare som är medvetna om vilka svagheter och styrkor deras chef har, men som inte är lika medvetna om sina egna brister och färdigheter. Idag läggs ansvaret för förändringar på chefen och dennes prestation, ledarstil och beteende. När det önskade resultatet inte uppnås läggs skulden på chefen och inte på hela gruppen, vilket jag ser som ett problem.

 
Att det finns chefer och ledningsgrupper som inte vågar ta tag i attityder som påverkar arbetsplatsen negativt är sorgligt. Den som skriker högst får som den vill. Alla andra sitter stilla och hoppas att någon annan ska lösa problemen. De chefer som verkligen lyfter upp och tar tag i problemet får inget stöd uppifrån, de ses istället som besvärliga. Dessa ledningsgrupper är ofta konflikträdda och fattar beslut efter antaganden, istället för objektiv fakta. Att sopa problemen under mattan är ofta vanligt för att skydda sitt eget skinn inför chefer högre upp i organisationen.
 
Jag menar att det inte hela tiden går att lägga skulden på chefen och dennes agerande utan det krävs ett samarbete mellan chef och medarbetare för att organisationen skall fungera och uppnå framgång. Chefen är endast en del av hela organisationen och ledningen bör därför ifrågasätta chefens ansvarstagande i relation till medarbetarnas dito. Engagemang borde komma från alla medarbetare, inte bara från chefen. Alla människor, oavsett vilken roll de har i organisationen, bör ansvara för sitt eget agerande och fråga sig själva ”Vad kan jag göra?” i olika situationer.
 
När jag tittar tillbaka är jag idag stolt över att jag har lyckats uppnå framgångar trots motgångar och utmaningar under år 2016. Att lyckas hjälpa medarbetare, chefer och ledningsgrupper i organisationer att utvecklas både som individer och grupper har verkligen varit upplyftande och lärorikt.
 
Ett av mina mål för 2017 är bl a att fortsätta att utbilda, stödja, coacha medarbetare, chefer och ledningsgrupper att utvecklas som människor genom att ändra deras attityder som sänker organisationens prestationer, resultat och arbetsglädje. Att leda sig själv, hitta balansen mellan arbete och privatliv är viktigt för att vi ska kunna hitta vår rätta potential.
 
Jag önskar er alla ett riktigt gott nytt år!
Nelum