• Nelum Berglund heter jag

  • Jag håller utbildningar och föredrag

  • Alla ska vara delaktiga i att sätta mål

  • och alla måste förstå hur och varför

  • så att alla drar åt samma håll

Copyright 2019 - Careway Consulting created by S&S Design Ltd

Det finns en utbredd uppfattning om att det offentliga ledarskapet är bristfälligt. Bristande ledarskap handlar om ett ledarskap som är undermåligt eller otillräckligt.Vi kan läsa och höra detta dagligen i dagspress och nyhetskanaler. Exemplen på dåligt ledarskap är många; Lärare och vårdpersonal är nära utbrändhetens gräns, patienter vårdas eller kanske förvaras i sjukhusens korridorer i brist på utrymmen, operationer ställs in för att det saknas operationssjuksköterskor, pendeltåg krånglar eller helt enkelt ställs in etc. Inom psykiatrin löses överbeläggningar genom att skicka ofrivilligt inneliggande patienter på hempermissioner för att kunna utnyttja deras sängplatser till nya patienter med följden att när de kommer tillbaka från permissionen är deras sängplatser upptagna.

Trots åtgärder som att utveckla och stärka ledarskapet genom olika utbildningar och aktiviteter, och att stora resurser läggs på rekrytering av olika slag, har offentliga verksamheter inte lyckats råda bot på problemet.

Jonny Depp

År 2016 har varit skrämmande, utmanande och spännande.
Jag har mött engagerade medarbetare, chefer och ledningsgrupper som har vilja och förmåga att arbeta för en sund organisation som de kan vara stolta över.